Dommer som inneholder helt opplagte feil.

Dommer som inneholder helt opplagte feil.

Det er et område som er lite fremme. I enkelte tilfeller så ser vi til og med lagmannsrettsdommer som inneholder helt åpenbare feil. Feil som har direkte betydning for resultatet av saken.  I slike tilfeller så er det frustrerende å oppleve at det foregår en så kraftig siling at saken ikke blir behandlet av Høyesterett.  Jeg mener at det bør bli enklere å få behandlet sine saker også i Høyesterett. Det gjelder spesielt på de områdene som berører forhold mellom…

Read More Read More

Therese Johaug

Therese Johaug

Therese Johaug er uskyldig! Den saken opprører meg. Slik jeg som har oppfattet faktum så er har Therese Johaug hatt et herpes sår på leppa. Hun har søkt sin egen landslagslege om en salve for å lege/redusere smerter ved det. Hun mottok salven og forsikret seg om at den var lovlig ved å spørre ham. Hun brukte den og for henne var så saken glemt inntil hun det ble funnet ulovlige stoffer. Det er på det rene at mengden ulovlige stoffer…

Read More Read More

Arveplanlegging

Arveplanlegging

Jeg har vært bostyrer i en rekke bo og bistår deg gjerne med planlegging av hvordan du skal fordele fremtidig arv. Det være seg et enkelt testament som kan koste så lite som kr 2000 til mer avansert planlegging. Skulle det oppstå en tvist så hjelper jeg deg gjerne med å avklare din rettsstilling og om nødvendig bistår deg i retten. En del ønsker også fremtidsfullmakt som jeg også kan bistå med. Fremtidsfullmakt kan sikre deg at noen som står…

Read More Read More

Dom fra Høyesterett Dommer publisert artikkel som var kritisk til barnevernet.

Dom fra Høyesterett Dommer publisert artikkel som var kritisk til barnevernet.

2017-01-13. HR-2017-00090-U. Norges Høyesterett – beslutning. Relaterte kilder Stikkord: Domstolloven. Habilitet. Fagkyndig meddommer. Sammendrag: I sak om omsorgsovertakelse hadde tingretten stadfestet fylkesnemndas vedtak om ikke å overta omsorgen. Lagmannsretten opphevet tingrettens dom. En av tingrettens meddommere, som sammen med den andre meddommeren utgjorde flertallet, hadde noe tidligere skrevet en avisartikkel med tydelig kritikk av norsk barnevern. Ankeutvalget var enig med lagmannsretten i at denne artikkelen sammenholdt med et generaliserende og kritisk innhold i flertallsvotumet utgjorde et slikt særlig forhold som…

Read More Read More

Ny advokat i Lillestrøm

Ny advokat i Lillestrøm

Jeg har nå vært sentralt plassert i Brøtergata 3 i Lillestrøm i litt over et år. Har så langt hatt vel mye å gjøre, men vil gjerne bistå. Ønsker alle velkommen! Jeg har drevet advokatfirma siden år 2002. Har hatt svært mange ansatte gjennom årene. Har i alle år hatt det øverste ansvaret. Det gjør at jeg har sett det meste av juridiske problemstillinger.

Наследство Юридическая консультация

Наследство Юридическая консультация

Наследство                                                                                                                           1.Кто имеет право на наследство 2.Как правильно оформить наследство 3.Определение долей наследства 4.Раздел наследства между наследниками 5.Права пережившего супруга…

Read More Read More

Advokatfirma

Advokatfirma

Det viktigste er å kjempe for kundens rettigheter. Vi er der for deg! Garanterer hurtig bistand, vi har så stor oppdragsmengde at vi er avhengig av å arbeide effektivt. Det kommer deg som kunde til gode.

Straff

Straff

Noe av det mest triste er alle de som urettmessig blir straffet. Vi hjelper til for at saken blir så godt opplyst som mulig. Ofte ligger det masse i god undersøkelse. Ikke gå ut fra at Politiet arbeider objektivt.