Besøk oss for en uforpliktende samtale, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med!

IPR, Opphavsrett og Immaterielle Verdier

De viktigste verdiene er de du ikke ser

Tidligere ble en bedrifts verdi målt i fysiske enheter som eiendommer og maskiner. I dag er ofte de største verdiene i et selskap knapt synlige.

IPR

Firmanavn, varemerker, design, patenter, domenenavn og en rekke ulike former for opphavsrettslig beskyttet materiale utgjør i dag sentrale verdier for svært mange selskaper. Samlet omtales disse gruppene av immaterielle verdier for IPR – Intellectual Property Rights.

Rådgivning

Immaterielle rettigheter reguleres av en rekke ulike og kompliserte regelsett. Våre medarbeidere har lang erfaring med å sikre, forvalte og videreutvikle IPR innen blant annet IT-, telekom og forlagsbransjen. Vi bistår bedrifter med å utarbeide IPR-strategier samt å sikre selskapets immaterielle rettigheter og opphavsrett.

Ta en uforpliktende samtale med oss