Besøk oss for en uforpliktende samtale, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med!

Dommer som inneholder helt opplagt feil

24/3/2017

Det er et område som er lite fremme. I enkelte tilfeller så ser vi til og med lagmannsrettsdommer som inneholder helt åpenbare feil. Feil som har direkte betydning for resultatet av saken.  I slike tilfeller så er det frustrerende å oppleve at det foregår en så kraftig siling at saken ikke blir behandlet av Høyesterett.  Jeg mener at det bør bli enklere å få behandlet sine saker også i Høyesterett. Det gjelder spesielt på de områdene som berører forhold mellom vanlige mennesker.

Jeg mener at ligger feilen helt oppi dagen så bør Høyesterett behandle saken.

Et annet område som jeg mener at lagmannsretten og Høyesterett bør behandle flere saker er saker knyttet opp mot Barnevernet. Jeg opplever at saker blir stemoderlig behandlet på dette området. Jeg mener at Fylkesnemnda og tingrettene har et for lite kritisk blikk på det arbeidet som kommunen har gjort. I sær der vi kan dokumentere at kommunen ikke snakker sant så bør det ringe en bjelle hos dommerne.

 

Det oppleves alt for ofte at dommerne har bestemt seg før bevisføringen starter. Det er lett å lese i og med vitner fra private part også psykologer privat engasjert får lite taletid. I tillegg så er det lett å se at dommerne ikke bryr seg med å notere og de fremstår som likegyldige.

Det er svakheter i systemet når hele 7 saker mot Norge skal behandles av EMD.

Ta en uforpliktende samtale med oss